Aylar: Aralık 2018

Modernleşen Türk Kadını ve Sol Siyaset

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı… Cumhûriyyet modernleşmesinin öncü unsuru olmasa da öne çıkan unsuru kadındır. Zîrâ kadın cumhûriyyetle beraber toplumsal hayâtın aktif bir öznesi hâline dönüşmüştür. Osmanlı’nın son döneminde kadının çalışma ve sosyal hayâtta görülmeye başlaması, cumhûriyyet idâresiyle birlikte yerini yoğunluklu bir kadın istihdâmına bırakmış…

Hz. Osman’ı Farklı Okumak

Muaz Ergü yazdı…   İnsanlar genel olarak kafa konforlarının bozulmasını istemezler. Aynı zamanda ezberlerinin bozulmasını da…  Kafa konforunu bozacak, doğru bildikleri yanlışları düzeltecek bilgilerden, kitaplardan, sohbetlerden mümkün olduğunca uzak dururlar. Ezber bozacak her şeyden de… Gerçeklerden ziyade efsaneler, abartılar daha çok ilgi çeker. Tarihin…

İdeolojilerin Esir Aldığı İslam

Gürgün Karaman yazdı… Hz. Peygamberin vefatıyla ortaya çıkan boşluk, daha naaşı yerdeyken Beni Sakife’de iktidar tartışmaları başlamış ve bu durum Sıffın, Cemel ve Nehrevan savaşlarında zirveye ulaşmıştı. Kadim, Abbasoğlulları ile Ümeyyeoğulları arasındaki çekişme İslam’ın bazen çok keskin, bazen de yavaş yavaş ikincil olarak ideolojik…

Modern Zamanlarda Din

Veysel Karataş yazdı… “Almanya için dinin eleştirisi ekseriyetle tamamlanmıştır ve Almanya’da din eleştirisi bütün eleştirilerin öncülüdür”… “Din dışı eleştirinin temeli şudur: İnsan dini inşa eder, din insanı değil. Başka bir deyişle, din henüz kendini bulamamış veya zaten kendini tekrar kaybetmiş insanın öz-bilinci,öz hissiyatıdır”…. “Dinsel…

Ve Nietzsche Ağladı!

Alaattin Diker yazdı… Ey sevgili şehir! Yeryüzünün en yaşanabilir şehri ilan edilirsen eğer, o karar beni şaşırtmaz asla. Güzel ve eski, cömertçe dekore edilmiş binalar, rüya gibi meydanlar ve nostaljik kahvelerinle senin kısmen büyüleyici ve biraz da düşmanca tavrın her ziyaretimde kanıma dokunur. Bu…

Hikmet Kıvılcımlı-Türkler ve Tevhid

Lütfi Bergen yazdı… Hikmet Kıvılcımlı, Neşrî’nin anlatımına dayanarak “Bir de bakıyoruz, anasından doğar doğmaz Müslüman olan harika bir çocuk dünyaya geliyor” (Kıvılcımlı, 1994: 23) diyerek onun Oğuz Destanı‘nda da ifade edilen “üç günlük bebek iken annesini tevhide çağıran” misyonuna işaret eder. Bir başka yerde yine…

Adana’da Bir Vaha…

Muaz Ergü yazdı… Modern zamanlarda hayat hızla akan bir ırmağa benziyor. Çok hızlı… Yaşam alanımıza giren her şey bu hızlı ritme göre dizayn ediliyor. Yaşadığımız mekânlar, sohbetimiz, yalnızlığımız, yememiz, içmemiz, dinlenmemiz… Hızlı hareket etmezsek sanki kaybolacakmışız gibi. Bu hızın içinde birçok ayrıntıyı göremiyoruz. Her…

Ben ve İsmet

Veysel Karataş yazdı… Sene 2000 mi, 2001 mi? o tarihler işte! İsmet Özel yolunu kaybetmiş. “Önüne çıkan yolların hepsi gidilecek yol gibi duruyordu” Kafası çok karışıktı. Ne yapacağını bilmiyordu. Yardım teklif ettim. Kabul etti. “Beni izle” dedim. Böylece onu doğru yola, esenliğe kavuşturdum. Bana…

%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi: