Kategori: Aliye Çınar KÖYSÜREN

Vicdan Tutulması

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Tolstoy, Yaradan`ın adalet ve aydınlığının gönüllerde yansımasına ‘vicdan’ demişti. Günümüzde, hem seküler taife hem muhafazakârlar (zımni sekülerler) vicdan tutulması yaşamaktadır. Bu bir bakıma, varlık, adalet ve varoluş tutulmasıdır. Çünkü vicdan, yasa ile kişinin kendi benliği arasındaki deruni ilişki, bir tur…

Manipülasyon Çağı

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Modern düşüncenin başarı veya tahakkümünü `manipülasyon tekniğinde` aramak gerekir. Her şeyden önce yetilerde/malzemede manipülasyona gidildi: Örneğin, irade, duygu ve eylem gibi kendine has dinamikleri olan yetileri de düşünceye indirgemek veya düşünceyle özdeş kılmak modernitenin bir manipülasyonuydu. Bu bağlamda J. Locke…

Heyula Varlık

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Günümüzde Varlığın yerini sahte-Varlık almıştır. Bu sahte veya heyula Varlık, ideolojilerdir. Çünkü ideoloji, bir varlık anlatısı oluşamayan durumlarda gece baskını yapar. Mevcudiyetini, karşı çıktığı bir yapıdan alır. İdeolojiyi bir boksöre benzetirsek, rakibine vurdukça, büyür, rakibi olmasa, varlığından söz edilemez. Örneğin…

Yabancı Varlık; Tekno-Varlık

Aliye Çınar Köysüren yazdı… İstikamet, sözlükte hem gidilen/takip edilen yol anlamına gelirken hem de doğruluk, dürüstlük ve adalete uygun olmak manasına gelir. Sanki günümüzde hem yolun doğruluğu, hem de insanın dürüstlüğü konusunda yanlış giden bir şeyler var… Belki de asıl dayanılan temele dair sapmalar…

Varlık Tutulması

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Varlık, kültür ve gelenek katmanında irtifa yitirirken, bunun yerine, uygarlık ve değişim adı altında bir dizi yeni yapılar yükseldi! Belki bu başlangıçta bir değiş-tokuş gibi görüldü, kültürü alalım yerine uygarlık verelim gibi görüldü ancak neticeleri böyle olmadı… Örneğin anneliği kutsayan…

Ritüelsiz Varlık Tasavvurumuz

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Ritüeller toplum ve kültürün hafızasıdır. Her ritüelle bu hafızadan güç devşirilir. Anlam ve nostalji pınarından eğilip bir tas su içilir. Ritüel sayesinde, var olma kompartımanında, Varlık çeperinde olunduğu anlaşılır. Günümüz insani önce ritüelle vedalaştı. Sonra Varlık ile arasına mesafeler girdikçe…