Kategori: Aliye Çınar KÖYSÜREN

Mekânı Özgürleştirmeden Asla

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Mekânlar bizim varoluş durumumuzu en iyi ifade eden somut tezahürlerdir. Bir toplumun kültürel belleğini en kestirmeden okuyabileceğimiz yerler, mekânlar ve oralardaki inşaalardır. Bunun için değişimi görmek istiyorsak, ilkin mekânlarda farklılık yaratmalıyız. Uzmanı hemen bilir… Bu bir Selçuklu mimarisidir veya bu…

Mekânın Hâkimiyeti/Mekânın Gücü

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Mekânın hafızası olduğu kadar gücü de vardır. Belki insanoğlu hırslarıyla mekân üzerinde tasarrufa giderek gücünü tecessüm ettirirken, zamanla mekânın da insanları kontrol eder hale geldiğini görebiliriz. Ya da toplum veya toplulukların pek çok durumunu mekân kategorisi üzerinden okumak mümkündür. Bunu…

Muhafazakâr Sol

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Bu iki kelime bizde alışılmış anlamda birbirine uzak görünse de, gerçekte aralarında bir ünsiyet vardır… Muhafazakâr sol söylemi esasında Batı’da da mevcuttur. Özellikle Avrupa’da emperyalist baskıcı sağ rejimlere karşı solun kucaklayıcı olması muhafazakârları da sol bünyesine katmıştır. Böylece hem muhafazakâr…

Kendimiz Olmadan Asla…

Aliye Çınar Köysüren yazdı…Mutlu ve başarılı olmanın yolu, kişinin içindeki kendine has hazineyi ortaya çıkarmasından geçer. İster evlilik hayatında, ister çalışma ortamında, isterse de gündelik akış içinde “başkası değil” “kendimiz” olabilirsek, hem mutlu, hem başarılı hem de dingin oluruz. Her şeyden önce, “kendimiz olmadan…

Nedir Bu Tarihselcilik?

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Müslüman aydınlar ve özellikle modernistler, sekülerizmin yükselişi ve modernitenin galibiyeti karşısında özellikle İslam dinin hüküm ayetlerini yorumlama konusunda, çözüm arayışına girmişlerdir. Onlara göre tarihsellik; olaylar ve hükümlerin her zaman tarihsel seyri içerisinde görülüp, evrensel bir seviyede değerlendirilmemesidir. Tarihselliğin başka bir…

Dinin Dönüşümü

Aliye Çınar Köysüren yazdı…Din, kendi yörüngesinden çıkarıldığında, müntesiplerinde inşa yerine tahribat oluşturmaya baslar. Zira iman inşaa eder, ufuk açar; oysa  inanç akideleri zamanla ya dogmatizm üretir ya da fanatizme saplanır. Bu da doğal olarak ‘varoluşsal kırılmalara’ neden olur. Modern Türkiye’de din her daim sancılı…

Çokkültürlülük Efsanesi

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Eşitlik ve özgürlük politikasını birleştirme çabaları sürerken ve dünyayı küreselleşme veya globalleşme rüzgârı teslim almışken; çokkültürlülüğün iflasına dair sinyaller yayılmaya başladı. Zira açık toplum demek, güvenlik zafiyeti olarak belirmeye başladı. Bu bağlamda “açık bir toplumun” zorunlu olarak kırılgan olacağını ve kontrol…

Filozofların Kadına Bakışı

Aliye Çınar Köysüren yazdı… Dini anlayışın ve geleneksel bakışın kadına dair olumsuz algılarını çokça konuştuk. Kuşkusuz pek çok bakımdan haklıydı bu eleştiriler. Lakin Batı düşüncesi hatta onun dayandığı Yunan düşüncesinin kadına dair algısını da bilmek bizde daha keskin bakışlar oluşturabilir! Rasyonalizm sınırlarında konuşulduğunda, erkek…

%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi: