Kategori: Erdal ÇAKIR

Matematik Dört İşlem Demek Değildir Aslında

Erdal Çakır yazdı.. Matematik bir değerler çarpanı, böleni, eksilteni ve toplayanı değildir. Matematik, görünenin tanınır ve tarif edilirliğindeki farkı, değerin muhteva ve mahiyetinin tebellür edişindeki iç yasayı teşkil eden, boyut(luluğ)un bütün ayrıntılarının ve hallerinin bir nizam ve ahenk olarak tezahürüne imkan veren ilahi el…

Notlar -II-

Erdal Çakır yazdı… Heyecanını yitirmiş bir millet, millet olma vasıflarını kaybederek kudreti ve istiklâli başka milletlerin çöplüğündeki kırıntılarda aramaya başlar. Heyecanını yitirmiş bir bilgi, icad, ibda’, ihya ve inşa özelliklerinden soyunarak kendi mayasına ve usûlüne musallat olur, dedikodu ve fantazya üretir.

Notlar – I

Erdal Çakır’ın notları… Her göz kendi penceresinden görür. Penceresinin kutru neyse, gözünün kutru da oncadır. Güneş, hiç kimse için büyümez. Büyüyen gözdür. Kemâl bulan çeker perdesini içinde oturur. Adam olanın izi, ayağının oylumuncadır. Toprağa ürkek basan dağın başına duman çökmez. Hele de karda dahi…

Bilen Söylemez, Söyleyen Bilmez…

Erdal Çakır yazdı, Gecenin Bereketiyle… Biz ne biliriz ki, ne söyleyelim. Neyi söyleriz ki, söylediğimiz bilinsin. Medresemiz LÂ, tekkemiz İLLÂ’ dır. Lâ’yı da bilmeyiz biz, İllâ’yı da. Kim Lâ derse ona ‘BELÂ’ (Evet, elbette) deriz, kim İllâ derse ona da BELÂ deriz. Niye, diye…

Hüznün Efendisine

Yazarlarımızdan Şair Erdal Çakır’ın ‘Hüznün Efendisine’ kitabından… Senin rüzgârların nasıl bir Medine’dir Ya Resûlallah Nasıl bir akşamdır ırmakların, gürül gürül özlem Yaslandığımız bir güneşi olmalı bakışlarımızın Sen nasıl bir yolcusun Ya Resûlallah Göğsümüz kabardığında hüzünlü bir Ebûbekir Ağzımız örümcek ağı, kelimelerimiz seni göstermez Sözü…

Ambargonun Arkasındaki Senaryo…

Erdal Çakır Güncel Gelişmelere Dair Yazdı… ABD, İran’a uygulayacağı yaptırımlara uyulması noktasında bütün dünyaya emir verdi. Yani dünyanın horozu benim, sakın ha kimse kümesinden dışarı çıkmasın. Bu bize ne söylüyor: