Kategori: Gürgün KARAMAN

Değerlerle Pratiğin Derin Uçurumu: Senin Haticetü’l Kübran Kim? -2-

Gürgün Karaman yazdı… Tarih boyunca ataerkil(Celali) Müslümanlık, “Cemal” olanı “Celal” içinde eriterek bastırmıştır. Hâkim Müslüman düşünce “celali” kodlarla çalışan bir ataerkilliğe tekabül eder. İster kabul edilsin, ister kabul edilmesin kadın, tarih boyunca baskı altında ele alınan bir olgu olagelmiştir. Bunu en bariz şekilde tasavvufu…

Değerlerle Pratiğin Derin Uçurumu; Senin Haticetü’l Kübran Kim? -I-

  Gürgün Karaman yazdı… İslamcı, Muhafazakâr, Mukaddesatçı çevrenin inandığı değerler ile yaşadığı pratik arasında meydana gelen yarılma, çatlak, uyumsuzluk erkek egemenli/ataerkil Müslüman bakış ile kadın imgesi arasındaki ilişkiyi anlamakta bir hayli travmatik ve dramatik, bir o kadar da derinlikten yoksunluğun göstergesi olması bakımından analiz…

İdeolojilerin Esir Aldığı İslam

Gürgün Karaman yazdı… Hz. Peygamberin vefatıyla ortaya çıkan boşluk, daha naaşı yerdeyken Beni Sakife’de iktidar tartışmaları başlamış ve bu durum Sıffın, Cemel ve Nehrevan savaşlarında zirveye ulaşmıştı. Kadim, Abbasoğlulları ile Ümeyyeoğulları arasındaki çekişme İslam’ın bazen çok keskin, bazen de yavaş yavaş ikincil olarak ideolojik…

Şeb-i Arus Mu Şeb-i Yelda Mı?

Gürgün Karaman yazdı… Dini vicdanın ve dâhi hem aklın hem de insaniyetin; Müslüman akıl, birey ve toplumlarda krize girdiği bu zeitgeistte, zamanın ruhu çamurla sıvanırken, ilahi olanın kapitalizmin mabetlerinde nasıl da “aşk” adına yana yakıla, tütsüler ve ney eşliğinde harcandığına şahitlik etmek bir cihetle…

Bilgesiz İslamcılık

Gürgün Karaman yazdı… “Bilge olmayan, hasta olmaya devam eder.” Cenab-ı Hakk’ın Âdem’e öğrettiği ilk şey esmaydı. Yani eşyanın isimlendirilmesi yeteneği… Esma (isimler/kavramlar) Âdem’in varlıkla ilişkiye girmesi için kaçınılmazdı. İsim/kavram olmadan, insan açısından bir anlamdan bahsetmek de mümkün değildir. Kur’an’ın “iqra” ile başlaması ve bu…