Kategori: Gürgün KARAMAN

Kesret Demokrasisi

Gürgün Karaman yazdı… Müslüman toplumların en büyük krizi, hâkim egemenlik anlayışları ve buna dayalı uygulamalarıdır. Beş bin yıllık kadim Mezopotamya tarihinde egemen, ya Tanrı’dır, ya Tanrı’nın oğludur, ya da Tanrı’nın kendisidir. “Din ü Devlet, Mülk ü Millet” olarak kodlanan, tarım İmparatorluklarına dayalı Müslüman toplumlardaki…

Hepimiz Sürüyüz, Hepimiz Çobanız!

Gürgün Karaman yazdı… “Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.” İslam Toplumlarının tarihi, krizlerin sistemleştirilmesinin tarihidir. Öyle olmasaydı bin dört yüzyıllık saltanat geleneği devam edebilir miydi? Krizin sistemleştirilmesi veya krizlerden çıkış ancak çok kuşatıcı adlarla mümkündür ve saltanat/imamet en kuşatcı egemenlik mekanizmalarının adlarıdır. Allah’ın varlık…

Değerlerle Pratiğin Derin Uçurumu: Senin Haticetü’l Kübran Kim? -2-

Gürgün Karaman yazdı… Tarih boyunca ataerkil(Celali) Müslümanlık, “Cemal” olanı “Celal” içinde eriterek bastırmıştır. Hâkim Müslüman düşünce “celali” kodlarla çalışan bir ataerkilliğe tekabül eder. İster kabul edilsin, ister kabul edilmesin kadın, tarih boyunca baskı altında ele alınan bir olgu olagelmiştir. Bunu en bariz şekilde tasavvufu…

Değerlerle Pratiğin Derin Uçurumu; Senin Haticetü’l Kübran Kim? -I-

  Gürgün Karaman yazdı… İslamcı, Muhafazakâr, Mukaddesatçı çevrenin inandığı değerler ile yaşadığı pratik arasında meydana gelen yarılma, çatlak, uyumsuzluk erkek egemenli/ataerkil Müslüman bakış ile kadın imgesi arasındaki ilişkiyi anlamakta bir hayli travmatik ve dramatik, bir o kadar da derinlikten yoksunluğun göstergesi olması bakımından analiz…

İdeolojilerin Esir Aldığı İslam

Gürgün Karaman yazdı… Hz. Peygamberin vefatıyla ortaya çıkan boşluk, daha naaşı yerdeyken Beni Sakife’de iktidar tartışmaları başlamış ve bu durum Sıffın, Cemel ve Nehrevan savaşlarında zirveye ulaşmıştı. Kadim, Abbasoğlulları ile Ümeyyeoğulları arasındaki çekişme İslam’ın bazen çok keskin, bazen de yavaş yavaş ikincil olarak ideolojik…

Şeb-i Arus Mu Şeb-i Yelda Mı?

Gürgün Karaman yazdı… Dini vicdanın ve dâhi hem aklın hem de insaniyetin; Müslüman akıl, birey ve toplumlarda krize girdiği bu zeitgeistte, zamanın ruhu çamurla sıvanırken, ilahi olanın kapitalizmin mabetlerinde nasıl da “aşk” adına yana yakıla, tütsüler ve ney eşliğinde harcandığına şahitlik etmek bir cihetle…