Bilgi ve Mutluluk Üzerine

Halil Kırık yazdı…

İnsan şüphesiz dünyada mutlu olmak için yaşar. Mutlu olmanın başka başka  yollarını  arar  dururuz.  Acaba  insan  bedensel hazları ve  onun türevlerini mi  çok yaşasa mutlu olur, yoksa  bilgiyi  öğrenme, keşfetme,  üretme  sürecinde mi  daha mutlu olur? İlk etapta bedensel hazlar muhakkak kişiye  zevk verir,  tatmin eder  ancak bu tatminsel  durumun süresi  anlık, geçicidir. Ayrıca sadece yaşamı zevkten ibaret görenler sürekli dışsal  araçlara, nesnelere bağımlı  olacağı  için  bir nevi  kendi benliğinin dışında  bir  haz  eğiliminde  olacak.  Yani insan için araç olan, geçici ihtiyaç  olan  zevkler  kişi  için yaşamın temel  amacı  olacaktır. Tabi olanakları ölçüsünde hazzı yaşayan kişi bu araçlardan mahrum kaldı mı  boşluğu düşecektir. 

Read more

Mutsuzluk Bağımlılığı

Halil Kırık yazdı…

mutsuzluk

Kendi içimizdeki yalnızlığa, boşluklara çare bulamayınca onun telafisi için elde ettiğimiz her şey, maddiyat, konfor çölde serap misali uçup gidiyor her an, tutmak ne güç zamanı ve heyecanımızı. Ve içimizdeki çölü gül bahçesine çeviremedikten sonra başka insanlar huzur veremiyor, sadece usul usul geliyorlar, gidiyorlar. Hayat ruhumuzda açması gereken bir çiçekken güneş kokulu, yaprakları sararıp duruyor her an, biz dikenleri gül sayarken. Özgürlük, hiçbir şeyin mutlak sahibi olmadığımızı fark ettiğimiz anda başlayacak bir olgudur. Sahiplenme hissi, mutlak hükmetme hissi, bağımlılıkları oluşturacağı gibi kişinin elinde olan hiçbir şeyden mutlu olmamasına da neden olur.

Read more

İzafi Demokrasi Olgusu

Halil Kırık yazdı…

demokrasi.png

Türk insanının siyasete, sosyal olaylara, liderlere, gündeme dair yorumları, yaklaşımları, algıları daha çok kendi doğrularını pekiştirecek şekilde, kendi ruhsal durumunu tatmin için yorumlama şeklindedir. Durumları çok yönlü anlayıp, analiz edip, objektif, tutarlı sonuçlar elde etmek yerine kendi savunduğu değerler çerçevesinde yanlı olarak algılıyor. Bu da trajik durumlara, iyi niyet, vatanseverlik adı altında ötekileştirmeye, kutuplaşmaya yol açmakta… Amaç, doğruları tutarlı biçimde anlamak olmayıp kendi doğruları ekseninde her şeye yorum yapmaya kayıyor, taraf olduklarının yanlışları olsa bile bunu mantığa büründürmekte sakınca bulmamaktadır.

Read more

Türkiye’de Aydın Olmak

Halil Kırık yazdı…

entetetetel.jpg

Türkiye’de insanların önemli kısmının dünya görüşünü, bakış açısını, ideolojisini, değerlerini kendisi değil toplum belirlemektedir. Haliyle farklı bölgelerde, ırklarda olsak da benzer kişilik yapısına, zihinsel işleyişe sahibiz. Zihni bulanık insanlar, aydınlık zihinlerde olduğu gibi doğru algılayamazlar. Çarpık zihni yapıya bilinçsiz, bilgisiz yaşam algısı da eklenince sorunlar artar.

Read more