Kategori: Lütfi BERGEN

Feminizm Neo-Liberal Küreselleşmeyi Meşrulaştırıyor

Lütfi Bergen yazdı… Batı’da endüstri devrimi öncesinde kadınlar erkeklerle (kocaları, babaları ve kardeşleriyle) aynı işlikte çalışmaktaydı. Kadın emeği bu dönemde bahçe-bostan işleri, dokuma, haneye ait mandıranın işletilmesi, hayvanların bakımı, sağılması, çocukların gözetimi gibi faaliyetlerde görülmekteydi. Erkek emeği ise kuyu ve su kanalı açmayı, odun…

Hikmet Kıvılcımlı-Türkler ve Tevhid

Lütfi Bergen yazdı… Hikmet Kıvılcımlı, Neşrî’nin anlatımına dayanarak “Bir de bakıyoruz, anasından doğar doğmaz Müslüman olan harika bir çocuk dünyaya geliyor” (Kıvılcımlı, 1994: 23) diyerek onun Oğuz Destanı‘nda da ifade edilen “üç günlük bebek iken annesini tevhide çağıran” misyonuna işaret eder. Bir başka yerde yine…