Kategori: Mahmut Haldun SÖNMEZER

Mısır’dan Manzaralar -II-

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı… Papirüs ve Parşömen Bazı mal ya da objeler, bir ülke veya coğrafya ile adeta bütünleşmiştir. Onlardan bahsedildiğinde aklınıza hemen o ülke gelir. İşte papirüs de aynen öyle bir meta. Zikredildiğinde akıllara Mısır geliyor. Papirüs, bataklık ve dere kenarlarında yetişen bir…

Mısır’dan Manzaralar -I-

Mahmut Haldun Sönmezer Mısır seyahatini yazdı… “Kalküta’dan bakınca etrafta pislik yığınları arasında nasıl çalışabildiklerine hayret edeceğiniz fakîr, yoksul, pis insanlar göreceksiniz. Bunlar Batı uygarlığının refâh ve mutluluğunun harcını karıştırıyorlar.”                                                                                                          Marsel Parnaya Darbeden tam beş ay önceydi. Bir dost grubuyla birlikte Mısır’a gidiyorduk….

Modernleşen Türk Kadını ve Sol Siyaset

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı… Cumhûriyyet modernleşmesinin öncü unsuru olmasa da öne çıkan unsuru kadındır. Zîrâ kadın cumhûriyyetle beraber toplumsal hayâtın aktif bir öznesi hâline dönüşmüştür. Osmanlı’nın son döneminde kadının çalışma ve sosyal hayâtta görülmeye başlaması, cumhûriyyet idâresiyle birlikte yerini yoğunluklu bir kadın istihdâmına bırakmış…