Emin Işık, Hocamızdı…

Müjdat Uluçam yazdı…

Emin Işık, bizim hocamızdı. Tefsir Usulü dersimize girmişti. İmam-Hatip’ten İbrahim Özgül Hocamız da ondan sitayişle bahsederdi. “Beni etkileyen hocalarımızdan birisidir“, derdi. “Devleti Kuran İrade” kitabını tavsiye etmişti. Aslında fakültede kıraat hocasıydı. Diğer sınıflara kıraat dersine giriyordu. O’nun sınıfından çıkan talebeler hep neşeliydi, mutluydu. O’nu da ders çıkışı hep mutlu, neşeli görürdüm.

Sonra biz Emin Hoca‘nın Marmara İlâhiyat Fakültesi Camii’ndeki hutbelerini dinledik. Her bir hutbe bir konferans gibiydi, celâllenirdi Hoca, yürekten konuşurdu. Bir haftalık enerjimizi alırdık. Ömer Faruk Harman ile Necip Taylan hocalarımız bile onu pür dikkat dinlerdi. Zaman zaman Kubbealtı konferanslarında da karşılaşırdık Emin Hoca‘yla.

Read more

“Yeni Âkif’lere İhtiyacımız Var”

Müjdat Uluçam yazdı

mehmet-akif-ersoy.jpg

“Yeni Âkif‘lere İhtiyacımız Var”

Çok doğru. Ama öyle kolay yetişmiyor işte! Âkif olacak adamın Tahir Efendi gibi müderris bir babası, Buhara‘lı bir annesi olması lazım. Fatih‘li, İstanbul‘lu olmalı. Arapça, Farsça, Fransızca‘yı mükemmel bilmeli. Demir Hâfız olmalı. İstanbul‘da Arapça‘yı en iyi bilen 4 kişiden biri olmalı. Bir siyasi partinin şubesinde Muallakât-ı Seb’a’yı okutmalı, o dersleri 200 kişi takip etmeli. Celâleyn Tefsiri‘ni 19 kez okumuş olmalı. Hâfız‘ın Dîvân‘ını defalarca okumuş ve okutmuş olmalı.

mehmet-akif-ersoy-zulum-ile-ilgili-sozler

Esad Dede‘nin Fatih Camii‘ndeki derslerine katılmış olmalı. Mesnevî‘yi 6 şerhten iki defa hatmetmiş olmalı. Teravih namazını hatimle kıldıracak kadar “demir hâfız” olmalı. Çıkardığı dergi Sırât-ı Müstakîm üzere olmalı. Ve o dergi Kırım‘da, Kazan‘da, Bakü‘de, Mısır‘da, Şam‘da, Üsküp‘te, Sofya‘da okunur, takip edilir olmalı. Türkçe‘yi en iyi bilen olmalı. Edebiyatını da argosunu da, sokak dilini de en iyi bilen biri olmalı. Sözünün eri olmalı, sözünde durmalı… Âkif gibi ne yaparsa, neye el atarsa hepsini birinci sınıf yapmalı, mükemmel bir insan olmalı…

asdf
Âkif’in Cenaze Merasimi

Müjdat ULUÇAM