Anamur Mamure Kalesi ve Camisi

Mustafa Erim yazdı…

anamur maure

Anamur Mamure Kalesi, Akdeniz ve Ortadoğu da bugüne kadar ayakta kalmış kalelerin en görkemlilerindendir. Mamure Kalesinin pek çok Anadolu kalesi gibi antik temeller üzerine  inşa edildiği ve kalenin bulunduğu yerde 3 ila 4. yüzyıllarda bir Roma yerleşimi olduğu iddia edilmektedir.(1) Bu  antik kentin adı “Rig Monia” olarak adlandırılmıştır.

1998 yılında Anamur Müzesinin gerçekleştirdiği kazı esnasında ortaya çıkarılan taş duvar, mozaik döşeme, seramik, demir ve tarım aletleri burada ciddi bir yerleşim olduğu iddialarını güçlendirmektedir. Gerçekten de Kalenin deniz tarafında ki beden duvarları ve kulelerin altlarında kullanılmış granit kolonlar, sütun başlığı ve rölyefler kalenin bulunduğu yerde yada yakınlarında çok eski bir yerleşimin olduğuna işaret etmektedir.

Read more

Mersin’de Betona Yenik Bir Han…

Mustafa Erim yazdı…

mersin giriş
Mersin Tren Garı Girişi

1886 yılında Adana-Mersin arasında yapılan tren hattının faaliyete girmesiyle, Mersin’de  ticari faaliyetler oldukça hızlandı. Bir tarafta demiryolu taşımacılığı ile Çukurova’da üretilen pamuk ve diğer ürünler kente girmeye başladı, diğer yandan gelen ürünler liman yoluyla tüm dünyaya gönderildi.

Demir yolu ve liman sayesinde ticaret arttı ve kısa sürede Mersin bir köyden bir ticaret başkentine dönüştü.

Read more

03 Ocak 1922, Mersin…

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı, Kent Tarihçisi, Mersin Kent Müzesi’nin Sahibi, Eğitimci, Araştırmacı Mustafa Erim yazdı…

ateşkes

30 Ekim 1918, Limni Ada’sının Mondros Limanı’nda demirli İngiliz Agamemnon Zırhlısı… Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında Mondros Ateşkes Antlaşması (Armistice of Moudros) imzalanmaktadır.

Müttefik Devletlerin (Osmanlı İmparatorluğu, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan)I.Dünya Savaşında yenik düşmesi üzerine, Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, İtilaf Devletleri adına Büyük Britanya Amirali Arthur Gough Calthorpe, 25 maddelik bir Ateşkes Antlaşması imzalarlar. Tarihe “Mondros Mütarekesi” olarak geçen bu ateşkes anlaşması, 600 yıllık bir imparatorluğun siyasi ve ekonomik egemenliğini sona erdiren acı bir belgedir.

Antlaşmanın 7. maddesini (İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır) gerekçe gösteren İtilaf Devletleri imparatorluğun kalbi olan Anadolu başta olmak üzere yurdun dört bir yanını işgale başladılar.

Read more