Yazmak, Yarına İz Bırakmaktır

Mustafa Keloğlu yazdı…

Yazmak iz bırakmaktır yarına. Kendi yüreğinden geçenleri kağıda dökmek, kendi hayat macerandaki evreleri kayıt altına almaktır ak kağıtlara. Bir insanı insan kılan bütün duyguları, öfkeleri, korkuları, heyecanları vs. ete kemiğe büründürmektir kelimelerle, cümlelerle satırlar boyu. İçini dökmektir yazmak, bir yüreği diğerinin, diğerlerinin yanına katmaktır. Yüreğindekileri başka yürektekilerle, yüreklerdekilerle buluşturmaktır. Kaleme alınan her satır, insanlık tarihine düşen küçük birer nottur aslında.

Read more

Bir Çobanın Kaleminden

Mustafa Keloğlu yazdı…

çobannnnnKendi şahsi fikirlerini, bu şahsi fikirlerinin şekillendirdiği ikballerini değişmez naslar olarak gören garip bir güruh türedi son yıllarda. Bu güruhun mensupları, kendilerine koşulsuz şartsız biat edecek müntesipler bulma saikıyla, boyundan büyük laflar etmeyi, çoğu kez desteksiz hatta mesnetsiz kelamlar serdetmeyi, bu serdettiği şeylerinse muhatabı tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilmesini bekliyor. Hatta beklemekle kalmıyor, şu ya da bu gerekçeyle fütursuzca dikte etmeye kalkıyor muhatabına. Bunun için kavramları eğip bükmekten, bizi etrafında toplayan değerleri iğdiş etmekten, kelimeleri ve onlarla kurulan cümleleri, nihayetinde bizi diğerleriyle buluşturan dili, kendi fildişi kulelerini kurmak, kendi egolarını tatmin etmek adına hunharca kullanmaktan çekinmiyorlar. Hatta meseleyi bir adım öte taşıyıp, ürettikleri mitlerle (siz ona putlar da diyebilirsiniz) sizin değerler dünyanızı belirleyen davanızı, siyasi tercihlerinizi, inançlarınızı bir kurt gibi kemirmekten çekinmiyorlar.

Read more