Kategori: Osman ALAKEL

Birey-Toplum Paradoksu

Osman Alakel yazdı… “(…) karşılarına bir sayrı ya da yaşlı bir adam ya da bir ceset mi çıktı -hemen deyi verirler: ‘Hayat ne boş!’  Oysa kendileridir ve varlığın yalnız bir yüzünü gören gözleridir boş olan. Ah, akıl, ciddilik, duygulara egemen olma, derin düşünme denilen bu tüm iç…

İlerletmek Mi Köleleştirmek Mi?

Osman Alakel yazdı… “Hayat daima başka hayatlar hesabına yaşar. Kişi kendine en uzak olandır.”  Nietzsche “İnsan özgür doğar; ama her yerde zincirlere vurulmuştur. Kişi başkalarının efendisi olduğunu düşünebilirse de, onlardan daha fazla köle durumuna düşmektedir. Köleler zincirler içinde her şeyi, hatta onlardan kurtulma isteğini bile…

Hareket, İnsanın Cevheri…

Osman Alakel yazdı… “İnsanın cevheri harekettir, yaptığı ne ise insan odur.” ‘Önce söz vardı.’ der kutsal kitaplar. Çünkü söz etkidir. Çünkü hareket kabiliyetine yön veren sözdür. Sözün gücü ve etkisi kaybolduğunda harekette donuklaşır, gücünü yitirir ve söz düşer. Söz düşüncenin, fikrin hareketidir. Fikir ve düşünce sözde cisimleşir, vücut bulur. Hareket…

Bilgi, Bilinç, Bilen…

Osman Alakel yazdı… “Doğrusu, hakikat hakkında konuşmak söz konusu olduğunda, ‘temsili ve mecazi diller salt kavramsal bir delalet olmanın ötesine uzanır ve dini bir tecrübe olma boyutunu da üslenerek karşımıza çıkar.” Bilgi, bilen özne ile bilinen arasındaki bağdır. Peki bilen özne kimdir? Ve bilinen…

“Gönül Çalab’ın Tahtı, Çalap Gönüle Baktı!”

Osman Alakel yazdı… “Bir şeyi kaybedip de kaybettiğini aramaya koyulan kimse; kendini, özünü kaybettiğinde onu aramazsa ona şaşarım, hayret ederim. Davut‘a şöyle vahiy geldi; Ey Davut! Evini temizle ki, Allah oraya nazil olsun.  Davut‘ta şöyle dedi; -Rabbim senin azametin ve celaline yaraşan ev hangi evdir? …

Sonsuz Bir Hiç Gibi

Osman Alakel yazdı… Sonsuz bir hiç gibi başı boş dolaşmıyor muyuz? “Sabahın en aydınlık saatlerinde fener yakıp, pazarın orta yerine koşarak durmaksızın ‘Tanrıyı arıyorum! Tanrıyı arıyorum!’ diye bağıran deli adamı hiç duymadınız mı?“Tanrıya inanmayan birçok kişi vardı etrafta, deli adama kahkahalarla güldüler. Neden kayboldu?…

Mevcut Olmak,Varoluş Mudur?

Osman Alakel yazdı… “İnsan ki kadından doğmuştur, günleri kısadır ve sefaletle doludur. Bir çiçek gibi topraktan çıkar, vurulur gider. Bir gölge gibi kaçar ve asla durduğu yerde durmaz.” “Anlam, değer ve amaç ölçülebilir unsurlara indirgenemez, hayatının anlamının ne olacağına karar vermek özgür iradesiyle hareket eden bireye…

Özne Olma, Olabilme…

Osman Alakel yazdı… “İnsan kendini korumak için değer biçti nesnelere, nesnelerin anlamını o yarattı, insanca anlam! Bundan ötürü ‘ insan’ der kendine, yani; değerlendiren. Değerlendirmek, yaratmak; işitin ey yaratıcılar! Değerlendirmenin kendisi, bütün değerlendirilmiş nesnelerin hazinesi ve cevheri. Ancak değerlendirmeyle var olur değer: değerlendirme olmasaydı,…

%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi:
%d blogcu bunu beğendi: